Showing 1–12 of 73 results

Green Valley’s AAAA+ Diablo Death Bubba Med.

$24.00 - $520.00 $24.00 - $479.00
$159.00/OZ
THC: 30%
CBD: <1%
Strain: Indica
Grade: AAAA+

Kootenayz Exoticz’s AAAA Jade Breath

$29.00 - $370.00 $29.00 - $289.00
$195.00 $129.00/OZ
THC: 28-29%
CBD: 1%
Strain: Sativa Hybrid
Grade: AAAA

Kootenayz Exoticz’s AAAA Do-Si-Pie

$22.00 - $299.00 $22.00 - $189.00
$159.00 $109.00/OZ
THC: 27-28%
CBD: <1%
Strain: Indica
Grade: AAAA

Kootenayz Exoticz’s AAAA SnowCap

$23.00 - $252.00 $23.00 - $209.00
$152.00 $119.00/OZ
THC: 27-28%
CBD: <1%
Strain: Hybrid
Grade: AAAA

Victoria Day Pound Mix n Match n Free Gifts

$1,190.00 - $1,299.00 $689.00 - $789.00
THC: 20-30%
CBD: <1%
Strain: Indica
Grade: AAA-AAAA+

AAA+ UBC Chemo

$17.00$1,399.00
$89.00/OZ
THC: 26%
CBD: <1%
Strain: Indica
Grade: AAA+

AAAA Island Pink Kush

$21.00$970.00
$119.00/OZ
THC: 29%
CBD: <1%
Strain: Indica
Grade: AAAA

Green Valley’s AAAA Purple Haze

$26.00 - $370.00 $26.00 - $279.00
$195.00 $159.00/OZ
THC: 28-29%
CBD: 1%
Strain: Sativa
Grade: AAAA

AAAA Trainwreck Smalls

$16.00 - $490.00 $16.00 - $399.00
$99.00 $89.00/OZ
THC: 26-27%
CBD: <1%
Strain: Sativa
Grade: AAAA

AAA+ Triangle Mints

$16.00$460.00
$99.00/OZ
THC: 25-27%
CBD: <1%
Strain: Sativa
Grade: AAA+

Kootenayz Exoticz’s AAAA MAC#1

$21.00 - $549.00 $21.00 - $399.00
$169.00 $129.00/OZ
THC: 28-29%
CBD: 1%
Strain: Hybrid
Grade: AAAA

AAA+ Atomic Pink Kush

$19.00 - $1,299.00 $19.00 - $860.00
$129.00 $105.00/OZ
THC: 27%
CBD: <1%
Strain: Indica
Grade: AAA+